Sunshine Corner         

Opvang Filippijnse straatkinderen                  

Acties voor en door Sunshine Corner


Zingende Zaaiers

.

De zingende zaaiers is een gelegenheidskoor in Spakenburgse klederdracht, dat alleen optreedt voor de Filippijnse straatkinderen. Het is een éénstemmig koor, maar door hun enthousiasme en hun prachtige klederdracht weten ze elk optreden tot een geweldig feest te maken. 


Dit koor treedt al jaren op voor Sunshine Corner en zij doen dit voor o.a. kerken, jubilea, bruiloften, ouderenbonden, vrouwenverenigingen en voor een ieder die iets te vieren heeft. Zij betalen zelf al hun kosten, zodat de volledige opbrengst naar de Filipijnse straatkinderen gaat. Dus voor Sunshine Corner.


Informatie bij Dik en Paula van der Sluijs: tel. 033-2985207 of info@sunshinecorner.nl
Deur collecte

In de laatste week van augustus mogen we de jaarlijkse huis aan huis collecte houden in Bunschoten-Spakenbrg-Eemdijk. Het geld zal besteed worden voor de studiekosten van de kinderen. Per maand hebben we daar € 600,00 voor nodig.


De totale opbrengst is de laatste jaren rond € 6.500,00. Alleen in 2019 hadden we doordat de collecte in de vakantie viel slechts € 4.500,00. Voor 2020 mogen wij collecteren in de 2e week van juli.

 Dit zal waarschijnlijk afgedlast worden


 We zijn alle collectanten heel erg dankbaar en natuurlijk ook de gulle gevers, 

 

Actie Poolse studenten

Afgelopen jaar reisde een Poolse vrouw, Meg Szumska, door de Filippijnen om na de ramp met de orkaan Haiyan hulp te bieden aan plaatselijke woonwijken. Zij is journaliste en avonturierster. Meg bezocht met haar theater ook kinderen in diverse plaatsen op de Filippijnen. Zo kregen wij ook een mailbericht van haar of ze een voorstelling mocht geven in Sunshine Corner. Haar puppet show werd een groot feest. Thuisgekomen vertelde ze over SC en studenten van een plaatselijke school in Ladek – Zdroj besloten om geld in te zamelen om goederen naar SC te sturen. Op 17 december verstuurden ze drie grote pakketen, met o.a. schoolspullen, zeep, tandpasta enz. Voor de kinderen deden alle studenten er briefjes bij. We vonden dit heel bijzonder om zomaar ergens anders in de wereld mensen te leren kennen die een warm hart hebben voor de arme straatkinderen op de Filippijen, 

Actie voor medische kosten

Door de euro crisis kregen wij ca. 25% minder Filipijnse Peso's voor onze Euro. Hierdoor kwamen een aantal kosten die noodzakelijk zijn in de knel. De belangrijkste kosten die door moesten gaan zijn die voor de medische hulp. Wij zoeken maandelijkse sponsors die willen bijdragen in de kosten van tandarts, Xray (i.v.m. tbc), ziekenhuis etc. In de Filipijnen kennen ze geen huisartsen, maar moeten ze altijd direct naar een specialist in het ziekenhuis. Wij hebben onze actie 

"Sunshine Medic"        

genoemd. Wij zouden al heel erg geholpen zijn met een kleine maandelijkse bijdrage.. 

Als u wilt mee helpen, dan kunt u een  bedrag automatisch overmaken op: 

IBAN NL10ABNA0450129268 Stichting Sunshine te Hoogland.   

 

BOUWTEAM HOOGLAND
 

In oktober 2014 ging het Bouwteam Hoogland weer naar de Filippijnen. Zij gingen helpen met de wederopbouw van het dorpshuis in de wijk La Paz in de plaats Bogo. Samen met hen waren we druk bezig met de voorbereidingen.

Het bouwteam bestaat uit zes mannen en zij betalen zelf hun ticket en hun verblijfkosten. Voor de bouwmaterialen voerden zij actie om voldoende geld bij elkaar te krijgen. 


 

  


 

TYFOON HAIYAN

Actie van Sunshine Corner samen met Cordaid  

voor de wederopbouw in de Filippijnen.    

 


 

Cordaid heeft de giften verdubbelt, zodat er 200% van uw giften doorging naar het rampgebied.Na de noodhulp die Sunshine Corner verleend heeft in de plaats Bogo in de Filipijen, zijn zij verder gegaan met de wederopbouw. Met de opbrengst van € 62.000,- uit onze acties konden in totaal 75 nieuwe huisjes gebouwd worden, maar daarmee was het geld echt op.

 

Sunshine Corner wilde graag nog 25 huisjes bouwen, want de nood was nog steeds heel hoog. Er waren in totaal 900 huizen in de regio Bogo verwoest en velen wachtten op hulp. Wij hebben Cordaid bereid gevonden om deze actie te steunen. Zij verdubbelden alle giften die voor de noodhulp binnen kwamen met een maximum van 

€ 10.000,-. Samen hebben we € 20.000,- bijeen gebracht en dat is genoeg  om nog 25 huisjes te bouwen. 

Met de bouw van de huisjes zijn inmiddels afgerond. Bij ons bezoek in februari 2015 waren bijna alle huisjes klaar. Sunshine Corner heeft in de 1e actie 75 huisjes kunnen bouwen en met deze laatste actie nog eens 31 huisjes. Totaal werden er dus 106 huisjes gebouwd.

C